Klik hier om naar de startpagina te gaan
Home >> Wetten & Verdragen >> Grond- & Mensenrechten

grond- en mensenrechten

Thema:Gehele wet/verdrag:Direct naar artikel:
Nationaal Grondwet
VN-verdragen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO)
Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ECOSOC)
Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
Verdrag inzake de rechten van het kind
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
Europese verdragen Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
EVRM - (eerste) protocol
EVRM - vierde protocol
EVRM - zesde protocol
EVRM - elfde protocol
EVRM - protocol nr. 12
EVRM - protocol nr. 13
EVRM - protocol nr. 14
Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing
* Niet artikelsgewijs te raadplegen

wet- en regelgeving op categorie:

Kies hieronder een categorie voor een uitgebreid overzicht van verdragen, wet- en regelgeving op dat terrein:
Tips, vragen of opmerkingen? Mail de webmaster | Adverteren | Sitemap
| Disclaimer | 2008-2024 Strafrechtwetten.nl |