Klik hier om naar de startpagina te gaan
Home >> Wetten & Verdragen >> Bijzondere strafwetten

bijzondere strafwetten

Hieronder zijn verwijzingen opgenomen naar zogenaamde bijzondere wetten en regelingen, gesorteerd op categorie.

Thema:Gehele wet/verdrag:Direct naar artikel:
Verdovende middelen Opiumwet
Verkeer Wegenverkeerswet 1994
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
Besluit alcoholonderzoeken
Regeling voorlopig ademonderzoek
Regeling ademanalyse
Regeling bloed- en urineonderzoek
Economische delicten Wet op de economische delicten
Fiscaal strafrecht Algemene wet inzake rijksbelastingen
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
Wet op de accijns
Algemene douanewet *
Wapens en munitie Wet wapens en munitie
Regeling wapens en munitie
Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005
Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie *
Militair strafrecht Wetboek van Militair Strafrecht
Wet oorlogsstrafrecht
Wet militair tuchtrecht
Algemeen militair ambtenarenreglement
Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan
Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
* Niet artikelsgewijs te raadplegen

wet- en regelgeving op categorie:

Kies hieronder een categorie voor een uitgebreid overzicht van verdragen, wet- en regelgeving op dat terrein:
Tips, vragen of opmerkingen? Mail de webmaster | Adverteren | Sitemap
| Disclaimer | 2008-2024 Strafrechtwetten.nl |