Klik hier om naar de startpagina te gaan
Home >> Disclaimer

disclaimer

Informatie

Strafrechtwetten.nl spant zich in om de op deze site aangeboden informatie juist, actueel en volledig te doen zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.

Aansprakelijkheid

Strafrechtwetten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website;
  • de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Het voorgaande geldt voor alle - ook door derden aangeboden - onderdelen van de website Strafrechtwetten.nl. Strafrechtwetten.nl behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de eigenaar van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Strafrechtwetten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Strafrechtwetten.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Op Strafrechtwetten.nl aangeboden producten worden niet door Strafrechtwetten.nl zelf verkocht, maar via partnerbedrijven. Strafrechtwetten.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade na bestelling van producten: daarvoor is uitsluitend het partnerbedrijf verantwoordelijk. De vermelde prijzen gelden uitsluitend als indicatie, de prijs gehanteerd door de partner is bindend.

Strafrechtwetten.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de website, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Privacy

Strafrechtwetten.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven op de website. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (uitgezonderd naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) over bezoeken aan deze of andere websites om advertenties weer te geven die beter op de interesses van de bezoekers zijn afgestemd. Klik hier voor meer informatie of om te voorkomen dat de bedrijven voornoemd de genoemde informatie gebruiken.

De door gebruikers verstuurde gegevens en correspondentie worden in alle gevallen vertrouwelijk en conform de huidige wetgeving behandeld.

Copyright

Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Strafrechtwetten.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur behoren toe aan Strafrechtwetten.nl. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Strafrechtwetten.nl toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Strafrechtwetten.nl en vrijwaren Strafrechtwetten.nl derhalve van aanspraken van derden. Strafrechtwetten.nl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.
Tips, vragen of opmerkingen? Mail de webmaster | Adverteren | Sitemap
| Disclaimer | 2008-2024 Strafrechtwetten.nl |